Kačer je jedným zo zakladajúcich členov Porno Crew. Po celej galérii vo Forbidden Spote namaľoval portréty zásadných členov našej family. Vrátane toho svojho. Navrhol však aj dizajny k našej Nomad Collection.