Zásady ochrany osobních údajů

vydané internetovým obchodom pre predaj tovaru https://lifeisporno.com/sk prostredníctvom spoločnosti Forbidden s.r.o., so sídlom Milady Horákové 185/104, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 24301841, zapísaná na Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 194484, ktorá je tiež prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej tiež len „my“ alebo „prevádzkovateľ“).

Cieľom tohto dokumentu bude oboznámiť Vás so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich Osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov prečítali.

Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracúvania Vašich Osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mail rumpel@lifeisporno.com.

Kedy sme správcom? Vo vzťahu k Užívateľom sme správcom Osobných údajov. Povedali ste nám niektoré informácie o sebe (napr. vaše meno a e-mail) na účely registrácie v E-shope. Prehľad spracovaných Osobných údajov vrátane dôvodov na ich spracovanie nájdete nižšie.

Aby bol text prehľadnejší, zjednodušíme vám čítanie niekolkymi pojmami, ktoré v týchto Zásadách ochrany osobných údajov používame:

E-shop

náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na webovej stránke https://lifeisporno.com/sk;

GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679;

Obchodné oznámenie

spravidla e-mailová zpráva alebo sms odoslaná za účelom propagácie nášho obdobného tovaru a služieb;


Osobné údaje

akékoľvek informácie o Užívateľovi, na základe ktorých ho možno priamo alebo nepriamo identifikovať;

Zmluva 

záväzok obsahujúci celý rad práv a povinností (našich aj Vašich), ktorý sme spoločne prijali na základe vašej Objednávky v E-shope;

Užívateľ / vy

fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka (osoba, ktorá si u nás vytvorila užívateľský účet a/alebo zakúpila tovar v našom E-shope) alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne užívateľa našich webových stránok, ktorí si ich len prezerajú;


Spracovateľ

využívame iné subjekty, ktoré nám napríklad zaistili bezpečné ukladanie dát alebo aby sme vám zaslali newsletter. V rámci tejto spolupráce môžu spracúvať Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli;

Spracúvanie Osobných údajov

zjednodušene povedané, ide o akékoľvek nakladanie s Osobnými údajmi - či už ide o ich ukladanie, zdieľanie, vymazávanie alebo zmenu;

Zvláštne kategórie Osobných údajov

údaje, ktoré chápeme ako tie, ktoré sú citlivejšie. Týkajú sa napríklad toho, aký je Váš etnický pôvod, aká je Vaša sexuálna orientácia, či ste v odboroch alebo ako ste na tom zdravotne a aká je Vaša viera. Za zvláštnu kategóriu údajov sú považované aj genetické a biometrické údaje, pokiaľ sú spracovávané za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby. Tieto Osobné údaje nespracovávame.1 AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACOVÁVAME A AKO?

Ako spracovávame Vaše osobné údaje? Vaše Osobné údaje spracovávame iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje zhotovené a pri ich spracovaní dodržiavame bezpečnostné technické a organizačné pravidlá. Proces spracovania Osobných údajov je automatizovaný, ale nevykonáva profilovanie. Konkrétne účely spracovania údajov a kategórie osobných údajov, ktoré na jednotlivé účely spracovávame sú rozpísané v nasledujúcej časti.

→ Meno a priezvisko


→ Kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo)

→ Login k užívateľskému účtu a chování v uživatelském účtu (najmä údaje vyplnené Užívateľom v užívateľskom účte,, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profil)

→ Údaje v dotaze zaslanom zákazníkom alebo inou osobou


→ Fakturačné údaje a a bankové spojenie (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb)

Informácie, ktoré nám poskytnete pri komunikácii s nami (najmä Vaše otázky a odpovede na Vaše otázky, komunikácia s Vami).

Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram), ako aj meno (prezývka) Vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a Vami verejne prístupné informácie na Vašich profiloch


→ Cookies a IP adresa, údaje o aktivitách (vrátane informácií o Vašom zariadení alebo operačnom systéme)

 

Zvláštne kategórie Osobných údajov. Žiadne Osobné údaje citlivej povahy o Vás nespracovávame.

A. UŽÍVATELIA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK

Pokiaľ navštívte naše webové stránky, spracovávame Vaše Osobné údaje na účely uvedené v tejto tabuľke. V prípade záujmu sa môžete na webových stránkach alebo cez email prihlásiť k odberu Obchodných oznámení či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre prípadných záujemcov o náš tovar. Pre prihlásenie na odber Obchodného oznámenia je nutné, aby ste nám s Vaším súhlasom poskytli niektoré svoje osobné údaje na ich spracovanie


Prečo?

Aké údaje?

Ako?

Ako dlho? 

Návšteva webových stránok.

Zaistenie základných funkcií našich webových stránok, analytiky, zlepšovania našich služieb a marketingu. Osobné údaje spracovávame taktiež aby sme Vám mohli zobrazovať relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových stránkach. Preferencie môžete nastaviť v cookie lište. Právnym titulom pre spracovanie Osobných

údajov súhlas (analytika, marketingové cookies) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné cookies).

Informácie o tom, kedy a ako navštívite a prezeráte si naše webové stránky, môže ísť o: IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačný systém či nastavenie Vášho jazyka, históriu Vášho správania na webových stránkach, napr. ktoré odkazy na našej webovej stránke navštevujete. Informácie o Vašom správaní na stránke sú však anonymizované, aby ste mali čo najväčšie súkromie. Ak navštívite naše Webové stránky cez mobilný telefón, môžeme tiež spracovávať dáta o Vašom telefóne.

Cookies alebo iné technológie pre sledovanie správania Užívateľa.

Dĺžka spracovania sa líši podľa jednotlivých druhov cookie. Niektoré spracovávajú údaje iba po dobu session (návštevy), niektoré po dobu dlhšiu. Viac informácií nájdete v Cookie Policy.

Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti.

Odoslaním dotazu vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom vybavenia dotazu.

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail.

Za účelom vybavenia dotazu spracovávame Osobné údaje, ktoré sú na jeho vybavenie nevyhnutné. Komunikácia prebieha po telefóne, e-maile, alebo priamo na našom webe.

Uzatvorené otázky sú pravidelne mazané, najneskôr však za 3,5 roka od položenia dotazu.


Zasielanie Obchodných oznámení (priamy marketing).

Vyslovili ste súhlas so zasielaním newsletterov. Pokiaľ nechcete newsletter dostávať, môžete sa odhlásiť v pätičke e-mailu alebo sa môžete odhlásiť z odberu SMS.

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail.

Posielame newsletter ako vo forme e-mailu tak SMS, v ktorom informujeme o našom tovare, službách a novinkách.

Údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov od posledného aktívneho prezretia newslettera, pokiaľ sa neodhlásite skôr. Pokiaľ sa odhlásite len z odberu SMS newslettera, budeme Vám posielať iba obchodné oznámenia formou e-mailu. Pokiaľ si nebudete priať dostávať ani newsletter formou e-mailu, máte možnosť sa odhlásiť v pätičke každého e-mail alebo nám napíšte, zariadime to.


B. ZÁKAZNÍCI

Pokiaľ si u nás vytvoríte užívateľský účet, budeme Vaše osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu za účelom vedenia užívateľského účtu a vybavenia Objednávky. V prípade záujmu sa môžete na webových stránkach alebo cez email prihlásiť k odberu Obchodných oznámení či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre existujúcich zákazníkov.


Prečo?

Aké údaje?

Ako?

Ako dlho?

Návšteva webových stránok.

Zaistenie základných funkcií našich webových stránok, analytiky, zlepšovania našich služieb. Osobné údaje spracovávame taktiež aby sme Vám mohli zobrazovať relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových stránkach. Preferencie môžete nastaviť v cookie lište. Právnym titulom pre spracovanie Osobných údajov súhlas (analytika, marketingové cookies) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné cookies).

Informácie o tom, kedy a ako navštívite a prezeráte si naše webové stránky, môže ísť o: IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačný systém či nastavenie Vášho jazyka, históriu Vášho správania na webových stránkach, napr. ktoré odkazy na našej webovej stránke navštevujete. Informácie o Vašom správaní na stránke sú však anonymizované, aby ste mali čo najväčšie súkromie. Ak navštívite naše Webové stránky cez mobilný telefón, môžeme tiež spracovávať dáta o Vašom telefóne.

Cookies alebo iné technológie pre sledovanie správania Užívateľa.

Dĺžka spracovania sa líši podľa jednotlivých druhov cookie. Niektoré spracovávajú údaje iba po dobu session (návštevy), niektoré po dobu dlhšiu. Viac informácií nájdete v Cookie Policy.

Vybavenie Objednávky.

Aby ste mohli nakúpiť tovar na našom E-shope, je potrebné prejsť procesom Objednávky. Dokončením Objednávky je Zmluva medzi nami uzavretá. Ide o plnenie Zmluvy.

V priebehu Objednávky zadávate Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, kontaktnú a doručovaciu adresu, fakturačné údaje, prípadne údaje do poznámky.

Tieto údaje nám poskytnete pri vyplnení buď v rámci registrácie k užívateľskému účtu alebo v priebehu Objednávky.

Údaje sú spracovávané po dobu trvania Zmluvy, alebo do ich odovzdania a následne po dobu 4 rokov od skončenia Zmluvy. 

Reklamácia. Za účelom vybavenia reklamácie budeme spracovávať niektoré osobné údaje, aby sme dodržali zákonnú povinnosť a tiež plnili uzavretú Zmluvu.

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaje o uzavretej Zmluve, doručenie a nevyhnutné údaje o platbách.


Tieto Osobné údaje nám poskytujete za účelom nákupu tovaru na našom E-shope, my Objednávku vybavíme a potom plníme zákonom alebo Zmluvou stanovenú povinnosť.

Vaše Osobné údaje budeme spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.

Užívateľský účet.

Pokiaľ si vytvoríte užívateľský účet, budeme Vaše Osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu. 

Údaje vyplnené pri registrácii, najmä sa jedná o Váš e-mail a ďalšie kontaktné údaje (viď vyššie). Rozsah spracovania Osobných údajov sa môže líšiť v závislosti na tom, ktoré Osobné údaje vo svojom užívateľskom účte vyplníte.

Tieto údaje nám poskytnete pri zakladaní užívateľského účtu. 

Vaše Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu existencie užívateľského účtu.


Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti.

Odoslaním dotazu vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom vybavenia dotazu, prípadne sú Osobné údaje spracovávané na základe uzavretej Zmluvy.

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, číslo faktúry a užívateľský účet.

Komunikácia so zákazníckou podporou prebieha po telefóne, e-maile, cez Facebook alebo priamo na našom webe. Hovory sa nahrávajú, vopred vás požiadame o výslovný súhlas. Účelom spracovania týchto osobných údajov je zlepšenie poskytovania našich služieb.

Uzatvorené otázky a sťažnosti sú pravidelne mazané, najneskôr však za 3,5 roka od otázky alebo vybavenia sťažnosti.

Priamy marketing, najmä zasielanie Obchodných oznámení.

U našich zákazníkov môžeme newsletter posielať na základe oprávneného záujmu na zlepšovanie a propagovanie nášho tovaru a služieb alebo tým, ktorí so zasielaním vyslovili súhlas.

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail.


Posielame newsletter ako vo forme e-mailu tak SMS, v ktorom informujeme o našom tovare, službách a novinkách.

Údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov od posledného aktívneho prezretia newslettera, pokiaľ sa neodhlásite skôr. Pokiaľ sa odhlásite len z odberu SMS newslettera, budeme Vám posielať iba obchodné oznámenia formou e-mailu. Pokiaľ si nebudete priať dostávať ani newsletter formou e-mailu, máte možnosť sa odhlásiť v pätičke každého e-mail alebo nám napíšte, zariadime to.

Organizujeme súťaže. Aby sme súťaž mohli ohodnotiť, vyhlásiť a zverejniť víťaza na našich webových stránkach a na sociálnych sieťach. Udeľujete súhlas na účasť na súťaži.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné údaje, ktoré môžu byť upresnené podmienkami súťaže.

Dobrovoľne nám oznamujete Osobné údaje pri zapojení do súťaže na sociálnych sieťach alebo na našich webových stránkach.

Údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov od posledného ukončenia súťaže, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr - alebo iná doba, pokiaľ je uvedená v podmienkach súťaže odlišne.

Hodnotenie spokojnosti. Máme oprávnený záujem na tom zistiť, či ste boli spokojní s našimi službami a taktiež objednaným tovarom z nášho E-shopu.

Meno, priezvisko, e-mail zákazníka a informácie o objednanom tovare.

Ak ste s tým vopred nesúhlasili (napr. ako súčasť Objednávky), poskytneme určité Osobné údaje zákazníka tretej strane na účely vyhodnotenia spokojnosti zákazníka.

Údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.

Účtovníctvo.

Na základe uzatvorenej Zmluvy nám uhradíte kúpnu cenu tovaru a dopravy. Vystavujeme Vám účtovné a daňové doklady, ktoré následne archivujeme a ďalej s nimi pracujeme pre potreby riadneho vedenia nášho účtovníctva a plnenia zákonných povinností.

Údaje na faktúre: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, či iná identifikácia Užívateľa a podrobnosti o plnení podľa Objednávky. Údaje na daňovom doklade: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, či iná identifikácia Užívateľa a podrobnosti o objednanom tovare.

Po vyplnení platobných informácií v profile si tieto údaje uložíme, aby sme vytvorili faktúru. Plníme zákonnú povinnosť. 

Máme zo zákona povinnosť archivovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Máme tiež povinnosť uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou. Tiež máme povinnosť archivovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.

Dodržiavanie zákonných povinností.

V určitých prípadoch musíme spracovávať Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností stanovených zákonom.

Najmä sa môže jednať o meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačné údaje, či inú identifikáciu Užívateľa. 

Vaše Osobné údaje v tomto prípade spracovávame, aby sme dodržali platné právne predpisy (plnenie zákonnej povinnosti).

Vaše Osobné údaje spracovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.


C. ZÁUJEMCA O ZAMESTNANIE


Prečo?

Aké údaje?

Ako?

Ako dlho?

Ponuka pracovných pozícií. 

Na našich webových stránkach sa v sekcii Kariéra môžete nájsť aktuálne voľné pracovné miesta.

Jedná sa údaje, ktoré nám poskytnete v zaslanom životopise. Meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne odkaz na sociálnu sieť, údaje o bývalom zamestnaní, vzdelaní, záujmoch, schopnostiach, certifikácii.

Pozrieme sa na Vami zaslané podklady, ktoré obsahujú Osobné údaje a na základe nich sa Vám ozveme.

Máme oprávnený záujem uchovať Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie po dobu 3 rokov. Dôvodom je možnosť, že pre Vás neskôr budeme mať zaujímavú ponuku pracovnej pozície u nás.

 

2 KTO SÚ NAŠI SPRACOVATELIA?

Spracovatelia. Používame iba preverených Spracovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Údaje, ktoré môžu Spracovatelia spracovávať, vrátane ich účelu a právneho titulu spracovania sme uviedli vyššie. 

Prevádzka webových stránok a ich zabezpečenie

Shopify

Bežná analýza návštevnosti webových stránok

Google Analytics, Smartlook, Klaviyo,

Vybavenie Objednávky

Shopify, Fakturoid , Apple Pay, Google Pay, Comgate, Shopify, PPL, GLS, DHL, Packeta

Reklamácia

Shopify, PPL, GLS, DHL, Packeta

Komunikácia s nami

Shopify, Facebook, Instagram, YouTube, Discord

Účtovníctvo 

Shopify, Fakturoid 

Marketing

Facebook, Instagram, YouTube, Smartlook, Klaviyo

Sociálne siete

Facebook, Instagram, YouTube

 

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme nad rámec vyššie uvedených Spracovateľov odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

3 AKÉ OPATRENIA SME PRIJALI NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Technické opatrenia. Bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá a neustále sa snažíme zabezpečiť ochranu vašich Osobných údajov. Pri výbere opatrení zohľadňujeme rozsah spracovania, rizikovosť spracovania alebo stav našich technológií.

  • Pravidelne zálohujeme údaje; 
  • aktualizujeme antivírusový softvér; 
  • používame zabezpečený protokol https;
  • prístupové heslá do informačných systémov (v ktorých sa budú spracúvať Osobné údaje) a prístupové oprávnenia sú kontrolované na individuálnej úrovni. 

Organizačné opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať nasledujúce opatrenia:

  • Naši zamestnanci sú zaviazaní mlčanlivosťou;
  • Naši zamestnanci sú riadne vyškolení a absolvujú aj ďalšie pravidelné školenia o GDPR a sú oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovnom zariadení;
  • Prístup do všetkých systémov vrátane IT systému je personalizovaný a krytý bezpečnými heslami;
  • Informačný systém vedie záznamy, aby sme mohli kontrolovať prístup zamestnancov k osobným údajom jednotlivých používateľov.

4 VAŠE PRÁVA A MOŽNOSŤ PODAŤ ŽIADOSŤ TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte zaručené nižšie uvedené práva, ktoré môžete uplatniť na e-mailu rumpel@lifeisporno.com

Ako rýchlo vybavíme Vašu žiadosť? Odpovieme Vám najneskôr do jedného mesiaca. Ak by poskytnutie informácií ohrozilo súkromie iných osôb, alebo by poskytnutie bolo neprimerané rizikám či nákladom na ich poskytnutie, je možné, že vám nebudeme môcť vyhovieť. Aby sme vašu žiadosť spracovali čo najrýchlejšie, môžeme potrebovať overiť vašu totožnosť. V prípade opakovanej žiadosti bude správca oprávnený za kópiu Osobných údajov účtovať primeraný poplatok.


Právo na prístup 

Potvrdíme, či spracovávame vaše Osobné údaje.

Máte právo na informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, ktorým sú sprístupnené, dobe spracúvánia.

Máte právo vedieť, či nejaké právo bolo už realizované.

Predpokladom je tiež to, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, ako aj kópiu osobných údajov.

Právo na opravu 

Má právo žiadať opravu nepresných osobných údajov.

Niektoré údaje môžete opraviť vo svojom užívateľskom profile.

Právo na výmaz

Pokiaľ neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje ďalej spracúvávať, potom Vami požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.

Právo na obmedzenie spracúvania

Prosím kontaktujte nás, pokiaľ máte za to, že údaje spracováváme nesprávne. Či už sa jedná o dôvody spracovania alebo jeho rozsah.

Právo na oznámenie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania

V prípade, že nás kontaktujete so žiadosťou, budeme vás informovať o výsledku. Niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť vyhovieť (napr. e-mailová adresa, z ktorej ste nám napísali už nefunguje).

Právo na prenosnosť

Vaše Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, na vašu žiadosť poskytneme inému správci.

Právo vzniesť námietku

Pokiaľ spracúvame Vaše údaje z oprávneného záujmu (napr. zasielanie newsletteru Užívateľom). Je na nás, aby sme preukázali náš oprávnený záujem. V prípade, že bude vaša námietka oprávnená, prestaneme spracúvanie Osobných údajov vykonávať.

Právo odvolať súhlas

Ak ste zmenili názor, dajte nám vedieť. Spracovanie na marketingové a obchodné účely môžete kedykoľvek odvolať.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Nechcete, aby sa o vás rozhodovalo pomocou počítača? Rešpektujeme vaše právo, preto profilovanie nevykonávame. 


aby se o Vás rozhodovalo pomocí počítače? Respektujeme Vaše právo, proto profilování neprovádíme. Spracúvame Objednávky, takže Vaše Osobné údaje sa môžu spracúvať automaticky.

 

5 ZÁVER

Tieto Zásady ochrany osobných údajov možno meniť a dopĺňať len písomne. Užívatelia budú o tom informovaní prostredníctvom našich webových stránok.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese rumpel@lifeisporno.com

V prípade nespokojnosti môžete kedykoľvek podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika (viac na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk)

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od dňa 14. 8. 2023